OBEC KOŠARISKÁ v spolupráci s obcou PRIEPASNÉ, Združením ROSENKA a Penziónom HOLOTÉCH VÍŠKA

LETOKRUHY SPOD BRADLA

Prehliadka hudobných, tanečných a výtvarných
klenotov tradičnej ľudovej kultúry

Sobota 26. júl 2014 - Košariská, Priepasné