OBEC KOŠARISKÁ v spolupráci s obcou PRIEPASNÉ, Združením ROSENKA a Penziónom HOLOTÉCH VÍŠKA

LETOKRUHY SPOD BRADLA

Prehliadka hudobných, tanečných a výtvarných
klenotov tradičnej ľudovej kultúry

Sobota 26. júl 2014 - Košariská, Priepasné

ÚČINKUJÚ:


MIROSLAV DUDÍK - Bratislava


JOZEF a OĽGA LEHOCKÍ - Trenčín


Folklórny súbor LIPOVJAN - Lipov(ČR)


Mužský spevácky zbor z Lipova - Lipov(ČR)


Horňácka muzika PETRA GALEČKY - Lipov(ČR)


Muzika MILANA ZELENKU - Hradište pod Vrátnom, Skalica, Břeclav, Velká nad Veličkou


Muzika PETRA OBUCHA - Piešťany


STARÍ BREZOVANIA a sólisti ISKERKY
- Brezová pod Bradlom


Folklórny súbor BREZOVÁ - Brezová pod Bradlom


Speváci z KOŠARÍSK a PRIEPASNÉHO


Cirkevný spevokol


členovia POĽOVNÉHO ZDRUŽENIA


Žiaci ZŠ M. R. Štefánika - Košariská


Združenie ROSENKA - Košariská


Kopaničiarska muzika MARTINA JANŠTA
- Košariská


a ich hostia

ČASOVÝ SLED PROGRAMU:

(Čas / Miesto konania)14:30 Priepasné / Pódium pri Kultúrnom dome

♦ KEBI MOJE RÚČKI, KEBI MOJE NÔŠKI

Pásmo venované muzikantom, spevákom a tanečníkom z Priepasného - Pozvánka na Letokruhy spod Bradla

JOZEF a OĽGA LEHOCKÍ - Trenčín, JAROSLAVA MAŤKOVÁ - Brezová pod Bradlom, MARTIN ŠVRČEK - Priepasné, Muzika PETRA OBUCHA - Piešťany, Speváci z KOŠARÍSK (Babský spolek) a PRIEPASNÉHO, Združenie ROSENKA - Kopaničiarska muzika MARTINA JANŠTA - Košariská, Folklórny súbor BREZOVÁ - Brezová pod Bradlom15:30 Priepasné / Kultúrny dom Priepasné - U Kolárikov - Dlhý Vršek - Cintorín Košariská

♦ SPEVAVÝM CHODNÍČKOM

Turistická, krojovaná prechádzka hrebeňom Zadného Bradla (pešo, na bicykli, na traktore s "platákom") - po ceste, ktorú obyvatelia Priepasného a kopaníc oddávna merali za Slovom Božím, vozili ku krstu i k poslednej rozlúčke svojich predkov, s muzikantskou zastávkou pri rodnom dome primáša Jána Kolárika.17:00 Košariská / Cintorín

♦ POCTA MUZIKANTOM A TANEČNÍKOM Z PRIEPASNÉHO

Spomienka venovaná osobnostiam "Spevavej doliny"

Primáši, muzikanti a ostatní účinkujúci18:30 Košariská / Amfiteáter na Holotéch víške

♦ Z DRUHEJ STRANY POLANY

Hudobné a tanečné obrázky z horňáckej obce Lipov

Folklórny súbor LIPOVJAN, Mužský spevácky zbor a Horňácka muzika PETRA GALEČKY - Lipov (ČR)20:00 Košariská / Lúka Valaské nad Holotéch víšku

♦ PIESEŇ A DUŠA KRAJINY

Večerné spevy pri vatrách na lúke Valaská pod Pavléch Úboču.

Mužský zbor a Folklórny súbor LIPOVJAN - Lipov (ČR), Muzika PETRA OBUCHA - Piešťany, Folklórny súbor BREZOVÁ, STARÍ BREZOVANI - Brezová pod Bradlom, CIRKEVNÝ SPEVOKOL, Speváčky z KOŠARÍSK (Babský spolek) a PRIEPASNÉHO, členovia POĽOVNÉHO ZDRUŽENIA, žiaci ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA - Košariská21:00 Košariská / Amfiteáter na Holotéch víške

♦ KOPANIČIARSKY PRIMÁŠ

Audiovizuálny medailón k 110. výročiu narodenia Jána Petrucha (1904-1985) z Priepasného

MIROSLAV DUDÍK - Bratislava, JOZEF LEHOCKÝ - Trenčín, Muzika MILANA ZELENKU (Hradište pod Vrátnom, Skalica, Břeclav, Velká nad Veličkou), Folklórny súbor LIPOVJAN a Horňácka muzika PETRA GALEČKY - Lipov (ČR), Muzika PETRA OBUCHA - Piešťany, MIROSLAV PAPÁNEK, STARÍ BREZOVANI a sólisti ISKERKY, Folklórny súbor BREZOVÁ - Brezová pod Bradlom, CIRKEVNÝ SPEVOKOL, žiaci ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA, Združenie ROSENKA - Kopaničiarska muzika MARTINA JANŠTA - Košariská, obyvatelia obcí PRIEPASNÉ, KOŠARISKÁ a ich hostia22:15 Košariská / Ihrisko na Holotéch víške

♦ PRI MUZIKE

Ľudová zábava s piesňami a tanečnými motívmi Myjavska a Horňácka

Horňácka muzika PETRA GALEČKY - Lipov (ČR), Muzika PETRA OBUCHA- Piešťany, Kopaničiarska muzika MARTINA JANŠTA - Košariská* Počas podujatia bude zabezpečená doprava autobusom:

14:00 Košariská, U Plačkov - Priepasné, OcÚ
16:30 Priepasné, OcÚ - Košariská, U Plačkov
17:30 Košariská, U Plačkov - Dolné Košariská
17:45 Brezová pod Bradlom, SAD - Priepasné - Dolné Košariská
23:30 Dolné Košariská - Priepasné - Brezová pod Bradlom, SAD* Zmena programu vyhradená